info@libreriadenautica.com
facebook
novedades colecciones condiciones_generales pagos envios ver carroLibreria nautica  LIBRERIA NAUTICA
librosnauticanavegacion  Libros: Nautica y Navegacion
derroterosnauticos  Guias Nauticas. Derroteros
Relatos, Novelas e Historia Naval  Relatos, Novelas e Historia Naval
Relatos, Novelas e Historia Naval  Mares, Oceanos, Costas y Puertos
Libros: Relatos e Historia  Libros y Cursos: Titulos Nauticos
Libros Natacion y Deportes Nauticos  Libros Natacion y Deportes Nauticos
Libros: Pesca, Peces y Acuarios  Libros de Pesca, Peces y Acuarios
Libros y guias: Buceo, Submarinismo  Libros y guias: Buceo, Submarinismo
Relatos, Novelas e Historia Naval  Libros Infantiles y Juveniles
Todos los Libros de la A a Z  Todos los Libros de la A a Z
Listado de Autores y Marcas  Listado de Autores y Marcas
Cartas Nauticas  CARTAS NAUTICAS
Cartas Nauticas Deportivas  Cartas Nauticas Deportivas
Cartografia Nautica Oficial  Cartografia Nautica Oficial
Cartas Batimetricas y de Pesca  Cartas Batimetricas y de Pesca
Cartas Nauticas Digitales  Cartas Nauticas Digitales
Posters y Láminas  ROPA NAUTICA MARINERA
Posters y Láminas  POSTERS, LAMINAS
Vídeos Náuticos  DVD VIDEOS NAUTICOS
Software Náutico  SOFTWARE NAUTICO
Modelismo Naval  MODELISMO NAVAL
Efectos Navales  EFECTOS NAVALES
Banderas  Banderas
Compases y Brújulas  Compases - Brujulas
Equipos Metereológicos y Relojes  Equipos meteo. - Relojes
GPS y Calculadoras  GPS y Calculadoras
Meterial de Derrota  Instrumentos de Derrota y Navegacion
Planisferios e Identificadores  Planisferios - Identificadores
Prismáticos  Prismaticos
Sextantes y Accesorios  Sextantes y Accesorios
Posters y Láminas  OFERTAS Y OPORTUNIDADES
diccionario_nautico  DICCIONARIOS
Banderas  Diccionario Náutico
links-nauticos  LINKS NAUTICOS
Banderas  Webs nauticas interesantes
anuncios-nauticos  ANUNCIOS NAUTICOS
Banderas  Tablon para el navegante
Escuela Nautica  
Titulos Nauticos  
 

Ud. se encuentra en: Libreria Nautica | Relatos, Novelas e Historia Naval | Cartografia y Mapas antiguos

LIBROS

Les Cartes Portolanes

REF.: LCP-15
Les Cartes Portolanes

  AUTOR: Ramon J. Pujades i Bataller [Ver más del mismo autor]

  TEMA: Cartografia y Mapas antiguos [Ver más libros del tema]  RESUMEN DEL LIBRO:
  Aquest es el títol d'una història de la cartografia portolana molt ambiciosa, d'un estudi que tracta d'explicar els orígens i l'evolució d'aquells mapes baixmedievals tan fascinadors i que ofereixen la primera representació realista de la Mediterrània i de les costes orientals de l'Atlàntic. Amb l'objectiu d'arribar a una vertadera comprensió global d'aquest fenomen cultural, han estat reunides imatges de qualitat de la pràctica totalitat de les obres conservades, que són presentades en un assaig magníficament il.lustrat i, també en format digital, en el DVD que l'acompanya. A més a més, l'anàlisi de les obres es contextualitza històricament amb una gran quantitat de notícies documentals i literàries coetànies, la qual cosa permet d'oferir una visió de conjunt sorprenent, perquè enderroca molts dels mites infundats que havien presidit fins ara l'estudi de la matèria.

  PRECIO CON DESCUENTO: 89.78 € (Descuento del 5 %)
  ANTIGUO PRECIO: 94.50 €


  Producto descatalogado definitivamente por la editorial o fabricante

IDIOMA

PAGINAS

AÑO

EDICION

MEDIDAS

ILUSTRACION

ENCUADERNACION

ISBN

Cat/Ingl. -

526 -

2007 -

-

29x36,5 -

Color -

Sobre Cubierta -

9788497854146 -


INDICE DEL LIBRO:

Apamar el món.
Pròleg institucional.
Próleg.
Sigles d'institucions esmentades.
Introducció.
L'ESTIMUL I EL SUBSTRAT: COMERÇ MARITIM I CULTURA ESCRITA EN LA TRANSICIO DE LA PLENA A LA BAIXA EDAT MITJANA:
El renaixement del comerç marítim internacional: fites i dates d'un procés.
L'ESCRIPTURA I L'ORGANITZACIO DE LA SOCIETAT: LA LOGICA GRAFICA ES FA A LA MAR:
Notes sobre l'evolució de l'alfabetisme i de la cultura escrita en la Mediterrània:
El nord de la península Itàlica.
La Corona d'Aragó.
LA SUPERVIVENCIA I LA POSSESIO: EL PROBLEMA DE LA REPRESENTATIVITAT DE LES OBRES CONSERVADES:
Els testimonis supervivents.
LES NOTICIES EN LES FONTS COETANIES:
Les fonts documentals.
Problemes i limitacions de les notícies proporcionades per les fonts de caràcter documental.
Les notícies en la documentació:
Notícies sobre cartografia nàutica en la documentació medieval:
Catalunya.
Génova.
Mallorca.
Sicília.
Velència.
Venècia.
Terminologia i quantificació.
Problemes terminològics relatius a la resta d'instruments nàutics.
Notícies en les fonts tècniques, narratives i poètiques:
Problemes i limitacions de les fonts literàries i tècniques.
Notícies sobre cartografia nàutica en els texts literaris i tècnics.
USOS I USUARIS DE LES CARTES NAUTIQUES MEDIEVALS.
LA DISTRIBUCIO SOCIAL DE LA POSSESSIO I ELS USOS DE LES CARTES DE NAVEGAR:
La majoria cristiana.
Les minories musulmana i jueva.
EL PAPER DE LA CARTOGRAFIA NAUTICA EN LA NAVEGACIO BAIX - MEDIEVAL:
Navegació litoral o pelàgica?.
Les brùixoles i les cartes en els vaixells baix - medievals:
Les brùixoles.
Les cartes.
La carta com a instrument nàutic: conservació i ús a bord.
TAULES DE MARTELORI, PORTOLANS I CALENDARIS LUNARS: INSTRUMENTS COMPLEMENTARIS O SUBSTITUTIUS DE LES CARTES DE NAVEGAR?:
La toleta di marteloio.
Els portolans.
Els llunaris i calendaris.
LE PROCES PRODUCTIU.
FASES I ELEMENTS CONSTITUTIUS:
La matèria escriptòria.
La xarxa de vents.
El dibuix de la línia del litoral:
Les escales.
El mecanisme de reproducció.
La toponímia.
Les escales gràfiques.
L'ornamentació i la informació geograficocultural addicional.
ELS CARTOGRAFS I ELS SEUS TALLERS:
Cartógrafs i tallers: nombre i radicació.
LA FORMACIO DELS CARTOGRAFS MEIEVALS: ERUDITS O MENESTRALS?:
Els anónims primitius.
Els autors dels anònims genovesos primerencs i els primers cartógrafs coneguts.
Els mallorquins.
Els genovesos de finals del segle XIV i del segle XV.
Els venecians.
LA PRODUCCIO DELS CARTOGRAFS I ELS SEUS TALLERS; TIPOLOGIA, PREUS I RITME PRODUCTIU:
La norma productiva i el ritme de producció.
Tipologies i preus.
EL NAIXEMENT DE LA CARTOGRAFIA NAUTICA MEDIEVAL.
LES ARRELS CLASSIQUES DE LA CARTOGRAFIA NAUTICA MEDIEVAL: REALITAT O MITE?:
Les limitacions de l'ús de la cartografia en època clàssica: la preferència de la paraula sobre la imatge.
La cultura geogràfica antiga en la Mediterrània tardomedieval: la história d'una dràstica expurgació:
L'Orient grec i l'Islam mediterrani.
L'Occident cristià.
EL PART MEDIEVAL DE LA CARTOGRAFIA NAUTICA:
Les bases tècniques.
Portolà i carta portolana: de la compilació de la informació a la seua representació gràfica.
Les claus de l'èxit; la xarxa de vents i l'escala de base decimal.
QUI? QUAN? ON?:
Indicis d'un naixement focalitzat: elements estructurals i convencions compartides.
Clergues i mariners: una espurna treta del contacte entre dos mons.
Conclusions.
Bibliografia.
Apèndix toponímic.
Crèdits fotogràfics.
English translations.
 

Los clientes al comprar el libro "Les Cartes Portolanes" también se interesaron por los libros:

Les Cartes Portolanes

1.

Les Cartes Portolanes
Autor: Ramon J. Pujades i Bataller